สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ


กำหนดการประชุม

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563

Registration

อัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้สมาคมออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

กรอกแบบประเมินและรับใบ Certificate

ท่านสามารถกรอกแบบประเมินและรับ Certificate โดยกรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ระบบจะให้กรอกแบบประเมิน จากนั้นจะสามารถ Download Certificate ได้ทันที (Download ได้หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2563)